Atex Onaylı Tartım Sistemleri

Atex Onaylı Tartım Sistemleri

Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Üretilen Motor Ekipman ve Koruyucu Sistemler (ATEX) Talimatı 94/9 / EC. ATEX Kelimesi Fransızca "ATmosphere EXposible" kelimelerinin ilk heceleri ve ex-proof ekipmanlara uygulanacak zorunluluklar gibi yeni pratikleri bir talimattır ve 1 Temmuz 2003'den itibaren zorunluluk haline geldi.

ATEX talimatı, şaşırtıcı bir şekilde denizaşırı sabit platformlar, petrokimya tesisleri maden ocakları ve potansiyel patlayıcı ortamların bulunduğu diğer alanları da içeren çok geniş bir yelpazeye yayılmış ekipmanların dağılımını kapsar.

Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılan Ex-Proof Elektronik Ekipmanlar Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?
Alevlenebilir kimyasallar ve petrol bileşikleri (söz konusu metan, alkol, asetilen, doğalgaz ...) üretim, işletme, ulaştırma ve depolanmasında ortaya çıkabilecek gaz ve buhar kaçaklarının, atmosferin oksijen birleşmesiyle, patlayıcı bir yüksek konsantrasyonundan kaçınılmazdır. Böylesi bir durumda elektrik enerjisinden doğabilecek, elektrik arkı, statik elektrik ya da aşırı yüzey, mal ve can tehlikeye sokacak bir patlamaya yol açabilmektedir. Söz konusu tehlikeli ortamlarda kullanılan elektronik ekipmanlarının yapımı ve kullanımı normal sahalardaki büyük farklılıklar göstermektedir. Bu tür malzemeler, konu ile ilgilenen meslek çevrelerince Ex-Proof (Alev sızdırmaz) elektrik malzemeleri olarak isimlendirilir.

Patlamaya karşı korumanın (PATLAMAYA KARŞI KORUMA) fiziksel ilkeleri;

 Bir madde oksijenle ani bir sıvı kimyasal reaksiyona girmesi sonucu yüksek yansımanın açığa çıkmasıdır. Yanabilir maddeler gaz, buhar, duman ve toz halinde bulunabilirler. Ateş veya patlamanın olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi zorunludur. Bu üç unsurdan biri devre dışı bırakılırsa, patlama tehlikesi ortadan kalkar.

1) Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı yanıcı gaz, buhar veya toz.

2) Hava (Oksijen)

3) Enerji, pat sesi ateş edecek bir kıvılcım yada bir ateşleme kaynağı

Bir atmosfer, eğer insan yaşamı veya çevre için bir tehlike varsa, tehlikeli ya da patlayıcı olarak tanımlanır.

10.05.2021